Texter

Att leva tillsammans med någon svårt sjuk

När någon blir svårt sjuk så drabbas även de som står nära/ hela familjen. Det mesta ställs på sin spets och situationen innebär ofta stora förändringar både för den som är sjuk och de närstående. Många svårt sjuka personer vårdas idag i hemmet. Trots vård och stödjandeinsatser från hemsjukvårdsteam så tar närstående ett stort ansvar. […]

Se mer

Att be om hjälp

Då någon blir svårt sjuk väcks ofta starka känslor hos den sjuke och de närmaste, men även hos mer ytligt bekanta. Det är inte ovanligt att vissa av de personer vi tror ska finnas till stöd istället drar sig undan och kanske inte alls hör av sig. Samtidigt så kan andra, kanske mer oväntade personer, […]

Se mer

Partner-vårdare

När man är svårt sjuk är det vanligt att man inte orkar sköta sin personliga hygien. Det kanske inte går pga. smärta och andra rörelsebegränsningar, kanske man blir andfådd vid rörelse eller helt enkelt tappar kraften och inte orkar. Det kan också vara så att den psykiska kraften tryter, att mycket annat är så jobbigt […]

Se mer

Råd om du vill hjälpa med personlig omvårdnad (hygien)

Att hjälpa någon som står dig nära med personlig omvårdnad är för de flesta ovant och kan till en början vara svårt för er båda. För andra kan det kännas som en självklarhet. Här följer några råd på sådant som kan vara bra att ha i åtanke ur rent praktiskt perspektiv. Hjälp med personlig hygien […]

Se mer

Barn/ungdomar som närstående

När en förälder eller annan för barnet nära vuxen blir svårt sjuk kan tillvaron vändas upp och ned och det kan påverka barnets hälsa både på kort- och lång sikt. Samtidigt så har barn resurser att klara svåra upplevelser och det är viktigt att de får vara och känna sig delaktiga i vad som händer. […]

Se mer

Samhällets stödsystem, ekonomiska/juridiska aspekter

När någon blir sjuk finns olika stödsystem i vårt samhälle som delvis underlättar i en sämre ekonomisk situation men som även kan underlätta genom praktiskt stöd. Vid vård och behov av läkemedel finns en maxgräns för vad man betalar för själva vården och läkemedel under ett år. Detta aktiveras automatiskt och är inget man behöver […]

Se mer

Hjälpmedel

Det finns många olika hjälpmedel som kan underlätta vardagen och spara energi. För många väcker hjälpmedel dubbla känslor, då det kan ge en signal om ökat beroende, att sjukdomen försämrats och en känsla av ytterligare förlust.  De kan påverka den personliga integriteten och synen på sig själv. För en del personer är detta viktigt, så […]

Se mer

Trötthet – fatigue

Vid svår sjukdom är trötthet ett mycket vanligt symtom som kan påverka tillvaron i hög grad. Tröttheten är av ett slag som inte kan sovas bort. Det kan både röra sig om fysisk och en mer ”mental” trötthet. Den senare kan ge sig till känna som att man blir mer glömsk, inte hittar ord, glömmer […]

Se mer

Smärta

Smärta är ett symtom som många förknippar med döden. ”Jag är inte rädd för döden, men jag är rädd för att ha ont ” är en inte ovanlig tanke både hos den som är sjuk och för närstående. Smärta inrymmer flera perspektiv- det kan vara rent fysisk smärta från skelett, nerver eller andra vävnader, men […]

Se mer

Aptitlöshet/viktnedgång

Många familjer berättar hur svårt det är när aptiten hos någon nära avtar på grund av sjukdom. Att äta och dricka är basala fysiska behov. Man vill som närstående gärna se till att den som är sjuk får i sig att äta och dricka och mat är ett område där närstående ofta tar en stor […]

Se mer

Illamående

Illamående är ett av de absolut vanligaste symtomen vid svår sjukdom och kanske det symtom som påverkar livskvalitet och välbefinnande allra mest, eftersom det ofta genomsyrar både dag och natt samt påverkar den sociala samvaron bland annat genom svårighet att äta.

Se mer

Förstoppning

Vid förstoppning är avföringen hård och det går trögt att tömma tarmen. Förstoppning är ett vanligt och mycket plågsamt symtom vid svår sjukdom som kan ha flera orsaker. Mindre motion och ofta mindre vätskeintag tillsammans med läkemedel som påverkar tarmen, såsom olika morfinpreparat, är vanliga anledningar till förstoppning vid sjukdom. Även viktnedgång påverkar kroppsliga funktioner […]

Se mer

Andnöd

Andnöd är upplevelsen av att inte få tillräckligt med luft vilket beskrivs som ett av de mer obehagliga symtom som kan förekomma.

Se mer

Oro, ångest, nedstämdhet

Vid allvarlig sjukdom och inför döden är oro, ångest och nedstämdhet normalt, både hos den som är sjuk och för dem som är nära. Det kan vara oro för att förlora integritet, att inte kunna sköta sig själv, oro över plågsamma symtom som kan uppkomma men även oro och smärta över att lämna livet. Hur […]

Se mer

Döendet och döden

Vi pratar sällan om döendet och döden. Många lever ett helt liv utan att frågorna berörs och därför kanske det blir extra svårt när någon nära blir svårt sjuk. Plötsligt så står man inför faktum att både de man har nära och jag själv är dödlig.  Vad har vi för föreställningar? Ofta blir de funderingar […]

Se mer

Då döden närmar sig

När döden närmar sig börjar kroppen och även själen att förbereda sig för döendet. För dig som närstående kan det kännas tryggt att känna till vissa vanliga symtom. Varje människa är unik men det finns likheter i hur vi förbereder oss inför döendet. Det är vanligt att den som är sjuk blir tröttare och sover […]

Se mer

Begravning / minnesceremoni

Att prata om avsked och eventuell begravning eller minnesceremoni då din partner är svårt sjuk kan kännas helt omöjligt. Samtidigt kan det vara en lättnad för er båda att dela det svåra genom att prata om vad som väntar. För dig som närstående kan det underlätta både under tiden som din partner är sjuk och […]

Se mer

Efter ett dödsfall

När det ofattbara händer oss och någon nära person dör kan det kännas som att man är i en bubbla skild från verkligheten. Samtidigt kan tankar och frågor om vad som måste göras och hur det ska gå hopa sig. För bearbetning och förståelse av vad som hänt är det för de allra flesta värdefullt […]

Se mer

Sorg

Sorg är en normal och väntad reaktion vid förlust.

Se mer