Om oss

Narstaende.se är ett forskningsprojekt som utgår ifrån Palliativt forskningscentrum vid Marie Cederschiöld Högskola.

Marie Cederschiöld Högskola har en lång tradition av att sätta människors hälsa, välfärd och utsatthet i fokus för utbildning och forskning. Palliativt forskningscentrum strävar mot att alla människor oavsett geografisk hemvist, ålder, vårdform, diagnos och livssituation ska ha tillgång till palliativ vård. Forskningen fokuserar ofta på den svårt sjuka personen, dess familj och dennes närstående.

Projektgruppen bakom narstaende.se är tvärprofessionell och består även av medarbetare från andra universitet:

Anette Alvariza, Projektansvarig, Professor i palliativ vård, leg Specialistsjuksköterska, Marie Cederschiöld Högskola, Palliativt Forskningscentrum anette.alvariza@mchs.se

Viktoria Wallin, projektkoordinator, fil. doktor, sjuksköterska,
e-post viktoria.wallin@mchs.se

Birgitta Törnblom, forskningsassistent, specialistsjuksköterska, e-post birgitta.tornblom@mchs.se

Ulrika Kreicbergs, Professor, leg Sjuksköterska, Marie Cederschiöld Högskola, Palliativt Forskningscentrum ulrika.kreicbergs@mchs.se

Gunnar Steineck, Professor, Specialistläkare, Kliniska Cancerepidemiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg gunnar.steineck@oncology.gu.se.

Louise Häger Tibell, Specialistläkare, Doktorand Marie Cederschiöld  Högskola louise.hager-tibell@mchs.se 

Maja Holm, Med dr, leg Sjuksköterska, Sophiahemmets högskola maja.holm@shh.se

 

Narstaende.se har utformats i samråd med Hanna Wekell, kommunikationsstrateg, Tomas Lindroth doktor i informatik,

Arna Hauksdóttir, professor i epidemiologi vid Universitet på Island. Webbutvecklare Mark Meurer.