Om oss

Närstående.se baseras på forskning och närståendes erfarenheter av att leva nära en person med svår sjukdom.

I samarbete med forskare vid Marie Cederschiöld högskola pågår forskning kring webbplatsens och dess betydelse för närstående.

Vill Du komma i kontakt med oss som arbetar med närstående.se är du välkommen att skicka ett mail till adressen info@narstaende.se

Mailen bevakas inte dagligen men vi läser och besvarar oftast inom tre arbetsdagar. Du kan läsa mer om forskningen som pågar om webbsidan på https://www.mchs.se/arkiv/projekt/pfc/narstaende.se.html