Länkar

 

Samhällets stödsystem, ekonomiska/juridiska aspekter

https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/sjukresor-och-fardtjanst/fardtjanst/

www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/narstaendepenning

https://www.forsakringskassan.se/privatperson/for-dig-som-har-forlorat-en-narstaende

Via följande länk finner du broschyrerna ” SBF- Vardagsjuridik” och ”Vem ärver?” med oberoende råd kring juridiska frågor. 

http://www.begravningar.se/broschyrer-och-skrifter/

 

Barn/ungdomar som närstående

www.naracancer.se

www.cancerfonden.se/om-cancer/nar-en-viktig-vuxen-far-cancer

När en vuxen i din familj inte mår bra – 1177

www.cancerfonden.se/om-cancer/vardag-med-cancer-i-familjen

www.randigahuset.se/

 

Om sorg

www.1177.se/liv–halsa/psykisk-halsa/sorg-nar-nagon-har-dott/

www.1177.se/barn–gravid/nar-familjelivet-ar-svart/nar-barn-mar-daligt/sorg-hos-barn-och-unga/

 

Begravning/Minnesceremoni

På efterlevandeguiden.se, framtagen i samarbete mellan skatteverket, försäkringskassan och pensionsmyndigheten, finner ni allt praktiskt man behöver tänka på närmaste tiden framåt till flera år efter dödsfallet. Här finns även information om det stöd samhället ger tex om man har rätt till ekonomiskt stöd via försäkringskassan, samt råd om i vilken ordning olika saker bör ordnas och checklistor så att inget glöms.

www.efterlevandeguiden.se

Via följande länk finner du flera broschyrer om vad som behöver ordnas med och om olika typer av ceremonier

begravningar.se/broschyrer-och-skrifter/

Exempel på broschyrer:

“Hur gör jag nu?”, “Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle”, “Mångkulturellt begravningsskick”, “Borgerlig begravning”  och “Livsarkivet”

https://www.fonus.se/vita-arkivet/

https://www.fondkistan.se/planera-begravning/min-sista-vilja/

 

Information om trötthet – fatigue vid cancer 

www.cancerfonden.se/om-cancer/trotthet-vid-cancer

 

Nätverk för stöd

Via länken “startsida” nedan når du “Kraftens hus” – en mötesplats för alla cancerberörda- patienter, närstående, vän, med en bred programverksamhet.

Startsida

 

VIMIL – “Vi som mist mitt i livet”. Religiöst, kommersiellt och politiskt obundet nätverk med ändamål att fungera som stödgrupp, kunskapsbank och påtryckningsgrupp i samhället. Anordnar bla träffar och aktiviteter. Följande länk behöver markeras följt av högerklick för att nå till deras webb-plats.

https://www.vimil.se/