Den här webbplatsen är för dig som är närstående. Här finns material som kan vara till stöd för dig i den situation du befinner dig i. Webbplatsen används i ett forskningsprojekt som utgår från Marie Cederschiöld högskola. Den kan i nuläget endast användas av närstående som valt att delta i projektet.

Närstående till en person med svår sjukdom har ofta en betydande roll. Många känner sig otillräckligt förberedda inför att hantera en ny livssituation, både känslomässigt och praktiskt. Närstående kan få dubbla roller, att vara givare av stöd och vård, samtidigt som man själv kan vara i behov av stöd.

Varje människas upplevelse är unik och vi har olika sätt att hantera händelser i våra liv. Sjukdomar skiljer sig åt och påverkar oss på olika sätt. Informationen på webbplatsen utgår från tidigare forskning och baseras på erfarenheter från närstående som levt nära en person med svår sjukdom.

För dig som deltar i studien

Klicka på "registrera dig med kod" nedan för att registrera din studiekod och skapa ditt konto. Har du redan ett inlogg, fyll i det till höger högst upp på sidan.

På webbplatsen narstaende.se kan du söka information och stöd efter dina behov, själv, tillsammans med familj eller vänner, på en tid som passar dig. Här finner du filmer med samtal mellan vårdpersonal och närstående (skådespelare) samt informativa texter. Tilltalet i filmer och texter utgår ifrån närstående som är partner med en person med sjukdom, men innehållet är relevant för dig som är närstående oavsett relation. Via ett chatforum kan du dela dina erfarenheter med andra närstående.

Svår sjukdom medför stora förändringar i livet också för de närstående. Inte minst så förändras ofta vardagen, det liv ni är vana att leva kanske inte längre kan levas på samma sätt. Närstående ägnar ofta tid och energi åt att se till att livet för den som är sjuk och resten av familjen blir så bra som möjligt. Det är svårt men viktigt att du som närstående även tänker på dig själv och ser till vad du mår bra av.