Den här webbsidan är för dig som är närstående. Här kan du söka information och stöd efter dina behov när det passar dig. Du finner filmer med samtal mellan vårdpersonal och närstående (skådespelare), informativa texter samt länkar till ytterligare information. Tilltalet i filmer och texter utgår ifrån närstående som är partner till en person som lever med svår sjukdom, men innehållet är relevant för dig som är närstående oavsett relation. Informationen på webbsidan utgår från tidigare forskning och närståendes erfarenheter av att leva nära en person med svår sjukdom.

Närstående har ofta en betydande roll för vård och stöd till en person med svår sjukdom. Många känner sig otillräckligt förberedda inför att hantera denna nya livssituation, både känslomässigt och praktiskt. Närstående kan få dubbla roller som innebär att både vara givare av stöd och vård, och samtidigt själv vara i behov av stöd.

Varje människas upplevelse är unik och vi har olika sätt att hantera händelser i våra liv. Sjukdomar skiljer sig åt och påverkar oss på olika sätt. Tydligt är dock att svår sjukdom medför stora förändringar i livet, inte bara för den som är sjuk, utan även för de närstående. Vardagen förändras och det liv ni är vana att leva blir svårare att upprätthålla. Närstående ägnar ofta både tid och energi åt att se till att livet för den som är sjuk och resten av familjen blir så bra som möjligt. Det är viktigt att du som närstående försöker tänka på dig själv och se till vad du mår bra av.