Andnöd

Andnöd

Andnöd är upplevelsen av att inte få tillräckligt med luft vilket beskrivs som ett av de mer obehagliga symtom som kan förekomma. Andningen upplevs ansträngande och den som har andnöd kan beskriva lufthunger vilket i sin tur kan ge en hög grad av ångest. Andnöd kan ha många olika orsaker men upplevelsen av andnöd är inte kopplad till syrenivå. Känslan av obehag behöver heller inte stämma med andnödens svårighetsgrad.

Andnöd kan bero på att något gör att lungorna inte kan användas i sin fulla kapacitet, såsom vätska i lungsäcken, lunginflammation, blodpropp i lunga, leverförstoring, tumör/dottertumör lunga eller i området mellan lungorna som då påverkar luftströmmen då vi andas. Att ha en lungsjukdom sedan tidigare som astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) kan också påverka. Ibland beror andnöd på att hjärtat inte arbetar så kraftfullt – hjärtsvikt, vilket i sin tur kan ge andnöd, men ibland även lungödem då vätska hämmar utbytet av syrgas och koldioxid. Blodbrist är en annan vanlig förklaring till andnöd. Även ångest kan ge upphov till andnöd och är ofta något som kan förvärra symtomen.

Vad kan jag som närstående tänka på?

Vid andnöd så underlättar det ofta att sitta upp eller halvsitta. Hjälp till att hitta en bra ställning, stötta gärna upp med kuddar. En säng med elryggstöd kan göra det enklare att ändra läge. Vädra rummet, lätta på kläderna. En bordsfläkt med sval luft på svag hastighet kan lindra. Att du som närstående sitter ned, finns där kan vara lugnande och mildra besvären.

Kontakta vårdteamet för bedömning av orsak till andnöden; behandling och symtomlindring ges så utifrån andnödens eventuella orsak.

Att tappa ur vätska ur lungsäcken eller buken, ge blodtransfusion, vätskedrivande läkemedel, behandla en eventuell lunginflammation eller blodpropp, är exempel på åtgärder som kan lindra. Det är dock inte säkert att dessa åtgärder är möjliga att genomföra. Vid slem i luftvägar eller trånga luftrör kan det lindra att andas in medicin genom någon form av inhalator. Fysioterapeuten kan underlätta genom att lära ut ”motståndsandning”. En liten dos morfin i tablettform eller som spruta (injektion) ger ofta god symtomlindring. Ibland behövs även ångestdämpande läkemedel. Syrgas kan lindra om syreupptagningen är nedsatt.