Partner-vårdare

Partner-vårdare

När man är svårt sjuk är det vanligt att man inte orkar sköta sin personliga hygien. Det kanske inte går pga. smärta och andra rörelsebegränsningar, kanske man blir andfådd vid rörelse eller helt enkelt tappar kraften och inte orkar. Det kan också vara så att den psykiska kraften tryter, att mycket annat är så jobbigt och svårt så att man inte har fokus på den personliga omvårdnaden. Man kan även bli apatisk inför sig själv och vården av sig själv, kanske upplevs allt som meningslöst och oviktigt. Närstående blir ofta automatiskt medhjälpare i dessa sysslor men det kan vara mer eller mindre frivilligt.

Vissa människor har högre integritet än andra och kan då ha svårare att släppa in någon annan i det som vi anser vara mycket privat. Även inom familjer, parrelationer och äktenskap så sitter vi oftast på toaletten med stängd och kanske låst dörr för att få vara ifred. Vi tvättar oss, duschar, badar och byter kläder ofta i enrum. Att dessa göromål nu sker inför andra men kanske även med andras hjälp kan vara svårt för vissa medan andra har lättare att acceptera situationen. En del vill kanske trots ett långt äktenskap med intim samvaro, inte att partnern  ska hjälpa till vid toalettbesök. 

Upplevelsen kan också vara motsvarande hos den som är närstående, som kanske inte vill hjälpa vid tex toalettbesök. Det kan ha att göra med att man kanske vill ha kvar partnerrelationen så länge det går. Det kan också ha att göra med att man är rädd att göra fel, att göra illa istället för att hjälpa, eller att det upplevs generande för båda parter.  

Ibland kan det vara svårt att avgöra till vilken gräns den personliga integriteten ska respekteras, när man ser att någon far illa och ändå vägrar ta emot hjälp med personlig hygien. Det kan i vissa fall vara lättare att ta emot hjälp av professionella hjälpare än från de som står en nära.  

 

Vad kan jag som närstående tänka på?

Försök prata om det och fråga: vill du att jag hjälper dig eller föredrar du hjälp från någon annan?  Förklara hur du önskar och respektera dina egna och den sjuka personens känslor och önskemål. Lägg inga värderingar vid att något är bättre eller sämre. Hur man i ett par eller i en familj väljer att hantera situationen har ingenting att göra med hur mycket man älskar varandra eller hur nära man står varandra.

Då man inte längre klarar sig själv utan behöver hjälp med praktisk omvårdnad ska man ta kontakt med biståndshandläggare i kommunen för att få hjälp via hemtjänst. Kostnaden för hemtjänst är idag baserad på vilken inkomst man har och hör även ihop med hur många timmar och gånger man behöver hjälp. Det kan vara allt ifrån hjälp någon enstaka gång i månaden till flera gånger per dygn.