Att leva tillsammans med någon svårt sjuk

Att leva tillsammans med någon svårt sjuk

När någon blir svårt sjuk så drabbas även de som står nära/ hela familjen. Det mesta ställs på sin spets och situationen innebär ofta stora förändringar både för den som är sjuk och de närstående. Många svårt sjuka personer vårdas idag i hemmet. Trots vård och stödjandeinsatser från hemsjukvårdsteam så tar närstående ett stort ansvar. Närstående finns många gånger tillgängliga 24 timmar om dygnet medan vårdteamet kommer och går. Forskning visar att närstående ofta är otillräckligt förberedda både ur praktiskt och känslomässigt perspektiv och många saknar kunskap för att hantera sin nya situation.  Forskningen visar även att situationen kan medföra negativa konsekvenser för närstående som t.ex. nedstämdhet, depression, trötthet och sömnsvårigheter, oro, ensamhet och social isolering. Sjukdomen medför även andra förändringar för de närstående. Rollerna inom familjen eller i en relation påverkas. Förhållandet make/maka kan förändras liksom förhållandet förälder/barn och i familjen som helhet. Betydelsen av närhet kan påverkas av sjukdomens fysiska utryck eller av att den ena i en parrelation kan behöva flytta ut från sovrummet. Man kan då behöva hitta nya sätt att vara tillsammans och att vara nära varandra. Den ändrade vardagen utmanar nästan varje par, familj och nätverk att hitta sina sätt att hantera situationen.  Ansvar flyttas från den ena till den andra och roller kan bli tydligare, men även ifrågasatta. Man kan fråga sig själv, vem är jag och var har jag min plats i familjen, vad ska jag göra, vad förväntas av mig och vad förväntar jag av mig själv? 

Vardagen förändras, det liv man är van att leva kan inte längre levas på samma sätt. Man kanske inte längre kan gå till jobbet, umgås med vänner som innan, åka till sommarstugan, resa på semester, äta tillsammans som tidigare. Det handlar om förluster men det handlar även om nya vanor, nya saker att göra tillsammans. Mycket av närståendes tid och energi går åt till att se till att livet runt sjukdomen flyter på, i strävan efter att livet ska vara så vanligt som möjligt både för den som är sjuk och för resten av familjen. Vardagen som kanske tidigare känts stressfylld eller grå är nu det man önskar få vara i. Att ta vara på tiden man har tillsammans på ett så vanligt och bekant sätt som möjligt men också på nya sätt, hitta nya vägar i tillvaron. 

 

Vad kan jag som närstående tänka på? 

Kanske kan ni tillsammans finna nya sätt att fylla tiden tillsammans och vara nära samt prata om det som varit. Genom att titta på foton, måla, läsa, lyssna på talböcker tillsammans? 

Det är vanligt att närstående lägger sitt eget liv åt sidan under den här tiden, men det är viktigt att du även tänker på dig själv. Fundera över hur du vill spendera tiden och vad du mår bra av. Att fylla på med energi är viktigt för att orka finnas nära. Även den som är sjuk mår troligen bättre av att du som närstående mår så bra som det är möjligt i den svåra tid ni är i.