Efter ett dödsfall

Efter ett dödsfall

När det ofattbara händer oss och någon nära person dör kan det kännas som att man är i en bubbla skild från verkligheten. Samtidigt kan tankar och frågor om vad som måste göras och hur det ska gå hopa sig.
För bearbetning och förståelse av vad som hänt är det för de allra flesta värdefullt att se den döde. Det kan kännas skrämmande men att se och kanske röra vid den som har dött, nära inpå dödsfallet, beskrivs ändå av många som fridfullt och en viktig del i att förstå det som hänt. Trots det svåra så kan det vara en fin stund. Även för barn kan det vara ett viktigt sätt för att bearbeta döden.

I broschyren ”Hur gör jag nu”, vilken kan nås via länken nedan, finns samlat om hur det kan vara och vad man behöver tänka på efter ett dödsfall.
www.begravningar.se/broschyrer-och-skrifter

På efterlevandeguiden.se, som är framtagen i samarbete mellan skatteverket, försäkringskassan och pensionsmyndigheten, finner ni allt praktiskt man behöver tänka på närmaste tiden framåt till flera år efter dödsfallet. Här finns även information om det stöd samhället ger tex om man har rätt till ekonomiskt stöd via försäkringskassan. Här finns råd om i vilken ordning olika saker bör ordnas och checklistor så att inget glöms.
www.efterlevandeguiden.se