Oro, ångest, nedstämdhet

Oro, ångest, nedstämdhet

Vid allvarlig sjukdom och inför döden är oro, ångest och nedstämdhet normalt, både hos den som är sjuk och för dem som är nära.

Det kan vara oro för att förlora integritet, att inte kunna sköta sig själv, oro över plågsamma symtom som kan uppkomma men även oro och smärta över att lämna livet. Hur blev livet, vad händer sedan, hur ska det gå för dem jag lämnar, eller för mig som ensam? 

Oro, ångest och nedstämdhet är normala reaktioner när vår existens är hotad. Hur det tar sitt uttryck kan vara väldigt olika. Ångest kan visa sig som sömnsvårigheter, antingen att man inte kommer till ro för att somna, att man somnar men vaknar flera gånger under natten, eller att man vaknar varje morgon klockan 4. Det kan vara rädsla för att somna eller att kroppen inte kan slappna av. Man kan få svårt att koncentrera sig, bli mer känslosam eller lättirriterad. Ångest kan också vara att man fokuserar och nästan blir besatt av någonting som en kroppslig funktion tex hur tarmarna fungerar. Även fysiska symtom som ont i magen, hjärtklappning eller illamående är vanligt. Oro och ångest påverkar livskvaliteten i hög grad. Det tar energi och tröttar, kan öka upplevelsen av smärta och känslan av ensamhet.

Att känna sig nedstämd då man är svårt sjuk och förstår att man inte kommer att bli frisk är vanligt, även för dem som står nära, och även depression förekommer. Vid depression kan man helt sakna initiativförmåga, vara apatisk och kanske inte kunna se någon mening i tillvaron.  

 

Vad kan jag som närstående tänka på?

Försök att vara lyhörda för varandra, samtala om vari den svåraste oron består, vad som kan lindra. Säg gärna till er vårdgivare hur just ni vill ha information och stöd. Många vill ha raka besked även om de är smärtsamma och upplever att det känns tryggare att veta så mycket som möjligt. Andra vill få information mer allteftersom, medan en del inte vill veta något om detaljer eller prognos av sjukdomen. 

Att få prata om livet, det som varit och vad som väntar kan underlätta. Prova att ta emot stöd från en samtalskontakt. 

Många människor har under sitt liv upplevt ångest eller nedstämdhet och har kanske strategier för att hantera dessa symtom. Exempel kan vara fysisk träning, samtal, distraktion. Vid svår sjukdom kan man glömma sina tidigare fungerande strategier eller så kanske man inte klarar att använda dem. Ångesten blir då svår att hantera. 

 

Ibland kan oro och ångest behöva lindras på medicinsk väg, särskilt om den medför sömnbrist, ger upphov till mer ihållande nedstämdhet som påverkar vardagen över tid eller svår ångest.

Läkemedel som höjer stämningsläget kan vara den hjälp som gör att livet känns hanterbart.