Att be om hjälp

Att be om hjälp

Då någon blir svårt sjuk väcks ofta starka känslor hos den sjuke och de närmaste, men även hos mer ytligt bekanta. Det är inte ovanligt att vissa av de personer vi tror ska finnas till stöd istället drar sig undan och kanske inte alls hör av sig. Samtidigt så kan andra, kanske mer oväntade personer, ringa eller hälsa på och erbjuda sin hjälp. Man kan uppleva att omgivningen drar sig undan vilket kan bli ytterligare en sorg och smärta i det svåra. Kanske blir det för tungt för dem att stanna kvar? Någon annans svåra sjukdom kan väcka så mycket i oss själva att vi kanske helt enkelt inte kan hantera det. 

Förutom rädsla så kan det även handla om en slags missriktad hänsyn, att man inte vill tränga sig på. Det kan vara så att man känner sig osäker och orolig för att säga eller göra något ”fel” eller att man inte vet hur man kan hjälpa till. 

Vi är ofta ovana att be om hjälp och i detta läge då de som finns runt omkring kan känna osäkerhet är ett gott råd att försöka be om specifika saker. Exempel kan vara att be om hjälp med att tvätta, laga mat, gå och handla, städa. Detta kan underlätta för andra att vara delaktiga.

Kanske finns ett vuxet barn, en vän eller en granne som kan komma en förmiddag och hjälpa till och samtidigt vara hos den som är sjuk. Det kan då bli en stund för dig som närstående att gå ut, göra någon aktivitet, lägga sig och sova eller helt enkelt bara vara. 

Ofta säger de runt omkring med mycket ärlig mening ”hör av er om ni behöver hjälp”. Ofta ber man dem ändå inte om hjälp, det blir ospecifikt och man vet inte vad personen ska hjälpa till med. 

 

Vad kan du som närstående tänka på?

Du behöver stöd för att på sikt orka finnas för din partner. Försök be om hjälp även om det bär emot och prova att föreslå någon att kanske komma med mat eller handla. Kom ihåg att alla mår bra av att få hjälpa till.

Fundera på vem du vill eller kan ha som praktiskt respektive psykologiskt stöd?