Begravning / minnesceremoni

Begravning / minnesceremoni

Att prata om avsked och eventuell begravning eller minnesceremoni då din partner är svårt sjuk kan kännas helt omöjligt. Samtidigt kan det vara en lättnad för er båda att dela det svåra genom att prata om vad som väntar. För dig som närstående kan det underlätta både under tiden som din partner är sjuk och i framtiden. 

”Vita arkivet” och ”Min sista vilja” är exempel på hur man kan skriva ned tankar kring sin eventuella begravning, samla information om försäkringar eller annat av värde som kan underlätta för dem nära.

https://www.fonus.se/vita-arkivet/

https://www.fondkistan.se/planera-begravning/min-sista-vilja/

 

Avskedsceremonier kan se ut på många olika sätt och en del väljer att inte ha någon ceremoni. Samtidigt kan ritualer ge ökad acceptans, att det som hänt faktiskt har hänt. Det kan vara ett tillfälle att dela sorgen med andra vilket kan vara ett stöd framåt.

I Sverige måste begravning enligt lag ske inom en månad efter dödsfallet.

Sådant ni kan ha pratat igenom tillsammans innan kan vara om den person som är sjuk har önskemål om några speciella kläder, smycken eller andra tillhörigheter? Val av musik eller sång, dikter, plats för begravning eller avskedsceremoni. Vem håller i ceremonin? Blommor, kista eller urna, gravsten, minneslund eller att kanske sprida askan vid en speciell plats. Vill man sprida askan utanför en minneslund så ansöks om tillstånd via länsstyrelsen. Även en eventuell dödsannons kan den som är sjuk ibland ge uttryck för tankar kring. 

 

Borgerlig begravning är en ceremoni som man själv bestämmer hur den ska läggas upp och vad den ska innehålla. Alla kan välja en borgerlig akt och det finns inga lagar om vem som håller i akten, som är ”förrättare”, utan det kan vara en vän eller en närstående. Enligt begravningslagen så är Svenska kyrkan skyldig att låna ut lokal för alla begravningar, men man kan även välja egen lokal eller att vara utomhus. ( Om borgerlig begravning omarbetad text från ”Mångkulturellt begravningsskick” utgiven av Svenska begravningsbyråers Förbund. www.begravningar.se

 

Via följande länk finner du broschyrer om vad som behöver ordnas med och olika typer av ceremonier. 

https://www.begravningar.se/broschyrer-och-skrifter

Exempel på broschyrer:

Hur gör jag nu?

Mångkulturellt begravningsskick

Borgerlig begravning

Livsarkivet

Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle