Hjälpmedel

Hjälpmedel

Det finns många olika hjälpmedel som kan underlätta vardagen och spara energi.

För många väcker hjälpmedel dubbla känslor, då det kan ge en signal om ökat beroende, att sjukdomen försämrats och en känsla av ytterligare förlust.  De kan påverka den personliga integriteten och synen på sig själv. För en del personer är detta viktigt, så viktigt att de hellre aldrig går ut än sätter sig i en rullstol.

Att aldrig bagatellisera är centralt och att försöka se hjälpmedlets betydelse som ett stöd i att fortsätta sitt dagliga liv kan göra det lättare att acceptera.   

 

Exempel på hjälpmedel som finns och hur får ni får hjälp att få dem? 

Att resa sig från sittande upplevs av många som en svårighet då benmusklerna kan vara försvagade. Då kan det underlätta med en upphöjd sits. Det finns förhöjning till toaletten, till soffa, eller sittkuddar till stol eller fåtölj att få. Handtag vid uppresning från toaletten är exempel på bra hjälpmedel. 

Är det besvärligt att ta sig till toaletten så kan en tillfällig toalettstol bredvid sängen underlätta. En eldriven säng som går att höja och sänka samt ändra läge för både rygg och benstöd underlättar att variera liggställningen.

Rullator kan vara det som möjliggör en promenad, en liten korg för förvaring samt även en bräda som erbjuder en välbehövlig sittplats, är ett vanligt förkommande hjälpmedel.

Ett så kallat gåbord är ett annat alternativ om man behöver lite mer stöd och något att luta sig emot.

Ett annat hjälpmedel som kan användas till mycket är en griptång; den ökar räckvidden väsentligt.

 

Hjälp med bedömning och beställning av hjälpmedel ordnas av arbetsterapeut och fysioterapeut. De är experter på hjälpmedel som underlättar det vardagliga livet. 

Via länken nedan kan ni läsa mer om olika hjälpmedel.

 

www.1177.se/Tema/Hjalpmedel/Artiklar/I-hemmet/I-hemmet/